Velkommen til Foreningen for Fragilt X-Syndrom

Fragilt X-Syndrom er den vanligste årsaken til arvelig psykisk utviklingshemming

Informasjonsfilm om Fragilt X-Syndrom

Frambu har tilgjengeliggjort informasjonsfilmen om Fragilt X-syndrom på sine nettsider. Det gjør det mye enklere å vise og dele informasjon om diagnosen til andre.

På en informativ og positiv måte formidler filmen informasjon om diagnosen og viser hvordan livet til personer med syndromet kan arte seg i ulike aldre. Filmen er laget for å kunne brukes både av fagpersoner som trenger kunnskap om Fragilt X-syndrom og av familier som er berørt av diagnosen.

Filmen består av følgende fire deler:

• Diagnostikk og arv
• Barn
• Ungdom og voksne
• Etikk og FXTAS

Offentlige

www.frambu.no
www.nav.no

Portal for hjelpemidler

www.ergostart.no

Fragilt X Foreninger

http://www.fragiltx.dk

http://www.fragilx.se

 

Datahjelpemidler

www.cognita.no
www.falckigel.no
www.gewa.no
www.mikrodaisy.no
www.normedia.no

Andre Organisasjoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fritidshjelpemidler:

www.aktiv-hjelpemidler.no
www.bardum.no
www.medema.no
www.handicare.no
www.sitski.no

Andre hjelpemidler:

www.amajo.no
www.enklereliv.no

Ferie og avlastning: