Regionkonferanse i Stavanger 22-23.April 2017


Hei alle sammen 🙂

Vi er dessverre nødt til å utsette konferansen i Stavanger, på grunn av forfall på foredragsholdere. men vi gir oss ikke.

Vi planlegger en regionkonferanse i foreningen for Fragilt X i Stavanger 22-23 April 2017. Foreløpig er Thon hotel Maritim valgt som lokaler. Med vår, og forhåpentligvis sol tror vi det blir en fin ramme rundt konferansen.

Vi tenker å invitere foresatte fra region vest (Agder til Sogn-og Fjordane) til en hyggelig helg med foreningsoppdatering og litt faglig påfyll fra en instans i regionen.
Konferansen er åpen for alle medlemmer som ønsker å komme fra landet for øvrig.

Foreningen dekker en overnatting, og måltider lørdag og søndag. Ikke reiseutgifter.

Håper så mange som mulig setter av helgen 22-23 April.

Foreløpig program:
Lørdag 22.4
11.00 Oppmøte og velkomst.
Orientering fra foreningen.
12.30 Lunsj
13.30 – 18.00 Faglig foredrag/input
19.30 Middag
Søndag 23.4
10.00 Oppstart, idemyldring
11.00-13.00 Felles aktivitet Ute/inne
13.00 Lunsj

Mere info kommer etter hvert.
Påmelding sendes til mail john@frax.no eller mobil 971 60465 innen 1. mars

Kom igjen, Gledes til å møtes 🙂

John Berg-Jensen
Generalsekretær