Kurs for Fragilt X-syndrom på Frambu i 2018


Etter noen år med lite kurs for våre medlemmer , er det mange kurs i 2018. Det er tema-kurs som går på aldersspesifikke ting, og/eller kurs rettet mot en av våre grupper.

Mere info om kursene og påmelding finner dere på  http://www.frambu.no/fragilt-x-syndrom

Kurs på Frambu: