Arrangementer


Omfanget av arrangementer vil variere noe fra år til år. De fleste arrangementene er nasjonale, men en ønsker også å få til regionale arrangementer i områder med flere medlemmer.

Her er de viktigste arrangementene:

Årsmøte

Årsmøtet avholdes vanligvis første helg etter pinse, på Eidene senter på Tjøme. I forbindelse med årsmøtet inviterer vi gjerne en foredragsholder for å fortelle siste nytt innen forskningen på Fragilt X-syndrom eller andre tema relatert til utfordringer Fragilt X-familier kan oppleve.

Kurs

Frambu arrangerer med jevne mellomrom kurs tilpassert familier med Fragilt X-syndrom eller fagpersoner i miljøet rundt personen. En oppdatert oversikt over deres kurs finner du alltid på nettsidene deres.

Konferanser

Foreningen arrangerer også med jevne mellomrom andre konferanser som regionskonferanser for regionskontaktene, bærerseminar for kvinnelige bærere og likemannssamlinger. I kalenderen til høyre er datoene med arrangementer uthevet. Ved å klikke på en dato vil du få opp informasjon om hva som skjer på det aktuelle tidspunktet.

Informasjonsturer

Styret arbeider nå med å få en person ansatt som kan reise rundt og informere