Regionskontakter


Finnmark og Troms:

John Berg-Jensen
Bergveien 19
9475 Borkenes
John@frax.no
Mobil 97 16 04 65 

Nordland:

Anita I. Gangeskar
Isbjørnveien 39
8029 Bodø
Anita@frax.no
Mobil: 91813009 

Trøndelagsfylkene:

Lise Marie og Tore Hagnes
Soleivangen 11
7507 Stjørdal
Lise-Marie@frax.no
Mob Lise Marie: 41321889
Tore@frax.no
Mob Tore: 41408699

Møre- og Romsdal:

Kari og Arnt Svenslid
Olsvollen 8
6019 Ålesund
Tlf: 70 14 16 55
Kari@frax.no
Arnt@frax.no
Mobil Arnt: 922 53 942

Sogn og Fjordane, Hordaland  og Rogaland nord:

Hilde W. og Jarle Eriksen
Blåbærvegen 47
5533 Haugesund
Tlf: 52722789
Hilde@frax.no
Jarle@frax.no
Mobil Hilde: 90877847

 

Rogaland sør:

Janne Brit Stensland
Harevegen 13
4340 Bryne
Janne@frax.no
Mobil: 916 09 429

Agder-fylkene:

Ragnar T. Tønnessen
Vaktheia 13
4641 Søgne
Ragnar@frax.no
Mobil: 941 76 151

 

Vestfold og Telemark:

Peggy og Morten Eriksen
Borgerstueveien 6
3280 Tjodalyng
Peggy@frax.no
Mobil Peggy: 99166973
Morten@frax.no
Mobil Morten: 92012069

Buskerud, Oppland og Hedmark:

Bente og Gunnar Lagmandokk
Alfarvegen
3540 Nesbyen
Tlf: 32 07 17 53
Bente@frax.no
Mobil Bente: 951 28 286
Gunnar@frax.no
Mobil Gunnar: 905 97 830

Oslo, Akershus og Østfold:

Per-Otto Røng
Fürstveien 34
1367 Snarøya
Tlf: 67 12 19 55
Mobil: 900 21 963

Per-Otto@frax.no