Forskning


Forskere foreslår Minocycline som en lovende medisin for pasienter med Fragilt X-Syndrom

Oversatt av Ragnar Tønnessen (Foreningen for Fragilt X-Syndrom)

4. oktober 2008

Et team av forskere ved University of California Riverside har funnet at et tilgjengelig medikament som heter minocycline – til vanlig brukt ved behandling av kviser og hudinfeksjoner – kan også brukes til å behandle Fragilt X-Syndrom. 

Forskningsresultatene har allerede ført til godkjenning av en FRAXA-finansiert klinisk utprøving i Toronto, Canada.  Utprøvingen vil teste minocycline på pasienter med Fragilt X-Syndrom.

Neuroner i hjernen kommuniserer med hver andre via spesielle kontakt-punkter – synapser.  Mange av disse synapsene finnes på små soppformede strukturer kalt ”dentritic spines”. Tidlig i utviklingen har disse “dentritic spines” umoden fasong mer som en finger.  Men ved læring stabiliseres synapsen, og ”dentritic spine” tar en mer sopp-formet fasong som gjør dem mer effektive. Hjernen til pasienter med Fragilt X-Syndrom har et overskudd av umodne ”dentritic spines”.

I rapporten til forskerene, som ble ledet av Iryna Ethell og Douglas Ethell – medlemmer av fakultetet ved UCR’s Divisjon for Biomedisin, beskrives hvordan ”dentritic spines” utviklet i mus med Fragilt X-Syndrom er forsinket av ensymer kalt ”matrix metalloproteinases” (MMP’er).  Disse er normalt involvert i normal utvikling og fysiologiske prosesser.  Forskerene har funnet at høye konsentrasjoner av visse MMP’er holder synapsen umoden og ineffektiv.

Det de fant var at minocycline reduserer MMP-nivåene i mus, dermed kan synapsene modne og gi en mer effektiv kontakt mellom neuronene i hjernen. Resultat: korrigert unormalitet i ”dendritic spines”, redusert angst og økt kognitiv funksjon. Resultatene ble lagt ut on-line før resultatene var tilgjengelig på trykk i Journal of Medical Genetics.

I deres eksperimenter fant Ethell at unge Fragilt X-mus behandlet med minocycline viste en øning I “dentritic spine” modning I hippocampus, et område I hjernen some er kritisk for læring og hukommelse.  I tillegg til mindre angst så har minocycline-behndlede mus vist bedre egenskaper egenskaper til å utforske sitt område.

Forskerne er entusiastiske med hensyn på at forskningsresultatet allerede har ført til en klinisk test. “Kliniske studier etterfølger ofte fort slike basis-oppdagelser som dette på grunn av at når først de grunnleggende forholdene er forstått og hvordan problemene oppstår, så er det mye lettere å finne løsningene,” sier Iryna Ethel, professor innen biomedision. Studien ble finansiert via et stipend fra FRAXA.

Dr. Michael Tranfaglia, FRAXA’s vitenskaplige leder sier om UCR forskerene “Denne gruppen har gjort noe unikt og veldig verdifullt: De har identifisert en eksisterende medisin som behandling for Fragilt X-Syndrom gjennom deres forskning.  Via deres unike perspektiv på Fragilt X-syndrom forkning har de hjulpet oss å forstå hvorfor neuronene er misdannet i dette syndromet, og mer viktig – hvordan vi kan behandle det.  Vi er så imponert over dette arbeidet, at vi har nettopp tildelt Dr. Iryna Ethel utmerkelsen FRAXA Breakthrough Award for 2008.  Dette er uten sammenligning det viktigste vitenskaplige gjennombruddet innen Fragilt X-syndrom på mange år.”

I henhold ti Dr. Carl Paribello, president for Fragile X Research Foundation of Canada og ansvarlig for den kliniske prøven (som vil skje tidlig 2009) ved Surrey Place Center Fragile X Clinic in Toronto, Canada, vil studien fra UCR ”gå et langt skritt i retning av å motbevise at mentale lidelser ikke kan behandles”.

UCR’s Douglas Ethell, en assisterende professor innen biomedisin, sier at effektiv behandling er skjelden.  ”Dette er et godt tidspunkt for å finne effektive terapautiske strategier som kan fungere på pasienter med Fragilt X-Syndrom” sier han.  ”Vi er veldig begeistret for at vår forskning har potensialet til å påvirke så mange sine liv. 

Minocycline tilhører en gruppe av antibiotika som har blitt brukt på folk for mer enn 50 år for å behandle diverse hud-infeksjoner som kviser og Lyme disease. Minocycline kan ha fordelaktiv virkning hos andre diagnoser hvor høyere enn normale nivå av MMP-9 finnes. Minocycline studeres også for bruk innen reumatisme, multiple sklerosis (MS), Parkinsons og flere andre ”neurodegenererende” diagnoser. «I fremtiden vil nye medikamenter som mer spesifikt rettet mot MMP-9 utvikles og testes sier Douglas Ethell.

Det neste som forskerparet Ethel log deres kolleger planlegger å raffinere er å finne om det finnes en optimal alder for å utføre behandlingen med minocycline.  De kommer også til å utforske andre MMP hemmere som kan tenkes å være mer effektive enn Minocycline.

«Vi vil undesøke om en kombinasjon av forkjellige MMP hemmere sammen med andre medikamenter så som Fenobam, kan hjelpe modningen av synapsene i mus med Fragilt X-Syndrom” sier Iryna Ethell.

UCR’s Office of Technology Commercialization har søkt om patent for dette funnet, og er interessert i å finne partnere som kan akselerere utviklingen av en behandling for Fragilt X-syndrom og andre former for mental retardasjon og autisme.

Kilde: University of California, Riverside

Håp mot arvelig syndrom!

(VG Nett) Personer med det arvelige Fragilt X-syndromet kan gå en bedre fremtid i møte. Amerikanske forskere mener å ha kommet på sporet av en medisin som kan hjelpe personer med Fragilt X-syndrom (FXS), melder BBC News. Det forholdsvis sjeldne syndromet antas å være den vanligste årsaken til arvelig psykisk utviklingshemning, og om lag 4 000 nordmenn har diagnosen. 

– Vi har kommet inn til kjernen av hva som ligger bak Fragilt -X syndromet, og funnet en mulig måte vi kan behandle det på. Vi jobber nå videre med å utvikle den beste medisinen for å bekjempe sykdommen, sier leder av studien, professor Stephen Warren.