Velkommen til Foreningen for Fragilt X-Syndrom

Fragilt X-Syndrom er den vanligste årsaken til arvelig psykisk utviklingshemming

Informasjonsfilm om Fragilt X-Syndrom

Frambu har tilgjengeliggjort informasjonsfilmen om Fragilt X-syndrom på sine nettsider. Det gjør det mye enklere å vise og dele informasjon om diagnosen til andre.

På en informativ og positiv måte formidler filmen informasjon om diagnosen og viser hvordan livet til personer med syndromet kan arte seg i ulike aldre. Filmen er laget for å kunne brukes både av fagpersoner som trenger kunnskap om Fragilt X-syndrom og av familier som er berørt av diagnosen.

Filmen består av følgende fire deler:

• Diagnostikk og arv
• Barn
• Ungdom og voksne
• Etikk og FXTAS

Lenker til nyttig informasjon fra andre