Informasjonsfilm om Fragilt X-syndrom


Frambu har tilgjengeliggjort informasjonsfilmen om Fragilt X-syndrom på sine nettsider. Det gjør det mye enklere å vise og dele informasjon om diagnosen til andre.

På en informativ og positiv måte formidler filmen informasjon om diagnosen og viser hvordan livet til personer med syndromet kan arte seg i ulike aldre. Filmen er laget for å kunne brukes både av fagpersoner som trenger kunnskap om Fragilt X-syndrom og av familier som er berørt av diagnosen.

Filmen består av følgende fire deler:

  • Diagnostikk og arv
  • Barn
  • Ungdom og voksne
  • Etikk og FXTAS