Info vedrørende avlysning av Sommerleiren 2020


Hei dere 🙂

Foreningen har nå kommet til at vi må dessverre avlyse årets sommerleir på Mallorca, i forhold til oppsatt gjennomføring i august. 

Myndighetene kom fredag med klar informasjon om at fritidsreise ut av landet ble fra frarådet før 20. august. Foreløpig.

Det skaper igjen usikkerhet om vi kan gjennomføre sommerleiren i det hele tatt, men dersom det åpner seg mulighet til høsten(september-november), vil foreningen vurdere om vi skal forsøke å avholde leiren. Dersom det ikke lar seg gjøre vil vi søke Bufdir om å få overføre pengene til 2021 og gjennomføre leiren da.

De påmeldte vil også få svar i egen mail.

Foreningen beklager dette, ikke minst fordi vi vet at mange av våre barn, unge og voksne har gledet seg til dette og det å få møte andre i samme situasjon. Vi må nå bare glede oss til en mulig gjennomføring til høsten, eller sommer 2021. 

Spørsmål om dette kan rettes til undertegnede på tlf: 97160465 eller mail: Post@Frax.no 

 Vh       

John Berg-Jensen                                                                              Generalsekretær                                                                                                  

Mail: Post@Frax.no                                                                                                   Tlf: 97160465