Avlysning av Årsmøte 2020


Foreningens styre, har etter en samlet vurdering, kommet til at vi avlyser årsmøtet 2020 for foreningen for Fragilt X-Syndrom.

Årsmøtet skulle som kjent vært avholdt på samlingen på Eidene til helgen, men dette arrangementet måtte avlyses grunne Covid-19 restriksjoner.

Årsmøte-sakene som skulle vært behandlet, vil bli tatt opp til behandling på neste års samling, helga 11-13. Juni 2021 på Eidene.

Dette omfatter behandling av alle årsmøtesaker, også valg som det etter samråd med valgkomité, blir forlenget periode med et år.

Årsmøtepapirer vedrørende årsberetning, regnskap og revisorsberetning, blir nå gjort kjent og legges ut her på siden, og alle spørsmål vedrørende dette, kan rettes til styret ved mail til: Post@frax.no

Det er ikke kommet inn andre saker til årsmøtet fra medlemmene.

Andre spørsmål kan rettes til generalsekretær  på Mail: John@frax.no eller telefon : 97160465

 

397 revisjonsbretning 2019[4526]

397 Årsberetning 2019[4524]

397 Årsregnskap 2019[4525]