Intervju og informasjon med elever Byåsen skole 14. Januar


Elever på skolen har prosjekt om sjeldne diagnoser og lager presentasjoner om Fragilt X-Syndrom. Fin måte å nå mange unge på 🙂