Innkalling til Årsmøte 2021


Hei dere 🙂

Nå er det klart for digitalt årsmøte med behandling av saker for 2019 og 2020. Det digitale årsmøtet vil være åpent for avstemning frem til lørdag 5. juni klokken 2100.

Årsmøtet i Foreningen for Fragilt X-Syndrom holdes digitalt. Du kan stemme frem til 5. juni kl. 21:00. Logg inn på https://app.digitalearsmoter.no/eier/984460392

I henhold til vedtektene er årsmøte-papirene lagt ut på nettside og via link fra facebook sidene som varslet i tidligere innkalling. Dette for gjennomgang og forberedelse blant medlemmene.

Nedenfor finnes: Innkalling til årsmøte med saksliste, årsmelding, regnskap og revisorberetning for 2019 og for 2020, grunnet avlysning av fjorårets årsmøte.

Innstilling fra valgkomite ligger nå vedlagt.

Ved spørsmål til sakene eller til avstemning kontaktes undertegnede på telefon 97160465 eller på mail: Post@Frax.no

Vennlig hilsen

John Berg-Jensen, Generalsekretær

Innkallingtilårsmøte2021

Innstilling valg2021 FRAX[11340]

397 Årsberetning 2019,

397 Årsregnskap 2019397

revisjonsbretning 2019

2020-12 Årsberetning[10725].

2020-12 Årsregnskap (1)[10726]

2020-12 Revisjonsberetning[10724]