Nytt styre etter digitalt Årsmøte 2021


ETTER DIGITALT ÅRSMØTE OG KONSTITUERING ER FØLGENDE STYRE VALGT:

Elisabeth Stang Hotvedt      leder

Lars Erik Almo                      nestleder

Linda Berger                         sekretær

Bente Greaker                      styremedlem

Camilla Lung Gulbrandsen  styremedlem

Juul-Petter sletten              varamedlem

Mari Eriksen                         varamedlem

For alle kontaktinfo, se lenken: https://frax.no/web/foreningen/styret/

 

Vi ønsker det nye styret lykke til i sitt arbeid 🙂