Bærerproblematikk


Bærere av syndromet har en såkaldt premutasjon, det vil si at en har mellom 40 og 200 CGG-repetisjoner.

Både kvinnelige og mannlige bærere kan i større eller mindre grad være preget av syndromet. En del av bærerproblematikken har de seneste årene sågar fått egne diagnoser. Det forskes aktivt på feltet og faktakunnskapen endres således stadig.