FXPOI – Tidlig overgangsalder


Nyere forskning viser at både kvinnelige og mannlige bærere kan være preget av tilstanden selv om de ikke selv har syndromet.

En ser blant annet at så mange som 22 % av anleggsbærende kvinner kommer tidligere i overgangsalderen enn normalt. Dette kan være så tidlig som i 20-30-års alderen. Tidlig overgangsalder på grunn av at man er bærer av Fragilt X-syndrom har nå fått en egen diagnose, FXPOI.

Kvinnelige bærere med mellom 80 og 100 CGG-repetisjoner har høyere risiko for FXPOI enn ander. De med 59 til 79 repetisjoner og de med 101 til 199 repetisjoner har altså en lavere risiko for å få FXPOI. 

Det anbefales fertilitetsutredning hvis man er i riskiosonen for FXPOI.

Ta kontakt med Frambu eller en gynekolog.

Les mer om FXPOI på den Amerikanske foreningens nettside

Her kan en også en informasjonsbrosjyre om FXPOI bestilles.