Problemområder


Her listes det opp en del problemområder som enkelte kvinnelige bærere sliter med. Det er viktig å være klar over at dette absolutt ikke gjelder alle kvinnelige bærere. Noen har ingen av disse problemene, andre har mange av dem.  

En del kvinnelige bærere kan:

  • være preget av angst og sosial skyhet.
  • føle indre uro og rastløshet.
  • ha store humørsvingninger.
  • være plaget av hjertebank, overoppheting og svettetokter.
  • ha matematikkvansker.
  • være lett distraherbare og slite med å konsentrere seg.
  • ha stoffskiftesykdommer.

FXTAS gjelder i første rekke mannlige bærere. Det er sannsynlig at hyppigheten av dette er langt sjeldnere blant kvinnelige bærere fordi de har to X-kromosom. Det er imidlertid også påvist FXTAS hos kvinnelike bærere av syndromet.