Brosjyremateriell


Foreningen for Fragilt X-syndrom har laget en liten minibrosjyre som er godt egnet ovenfor foreldre som har begynt å lure på om det er noe med barnet sitt, men som ennå ikke vet hva det kan være.

Brosjyren kan lastes ned som en pdf her, eller sendes deg via post.

Ta da kontakt med oss via post@frax.no

Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger har laget en litt mer omfattende brosjyre. Den er imidlertid ikke helt ny og således ikke helt oppdatert. Brosjyren kan lastes ned her eller sendes deg via post ved å kontakte Frambu direkte.