Foreningen


Foreningen for Fragilt X-syndrom er er en interesseorganisasjon som fokuserer på psykisk utviklingshemmede med Fragilt X-syndrom, deres familie og søsken.

Foreningen har omtrent 410 medlemmer registrert. For at det skal være lettere for deg å komme i kontakt med Foreningen for Fragilt X-syndrom har vi regionskontakter spredt over hele landet. Du er hjertelig velkommen til å kontakte noen av disse eller oss i styret.

Meld deg inn i Foreningen for Fragilt X-syndrom her

Som medlem får du tilsendt foreningens informasjons-CD, våre nyhetsbrev og invitasjon til ulike kurs og arrangement.