Arrangementer og diagnoseveiledning


Omfanget av arrangementer vil variere noe fra år til år. De fleste arrangementene er nasjonale, men en ønsker også å få til regionale arrangementer i områder med flere medlemmer.

Her er de viktigste arrangementene:

Årsmøte

Årsmøtet avholdes vanligvis første helg etter pinse, på Eidene senter på Tjøme. I forbindelse med årsmøtet inviterer vi gjerne foredragsholdere for å fortelle siste nytt innen forskningen på Fragilt X-syndrom eller andre tema relatert til utfordringer Fragilt X-familier kan oppleve.

Kurs

Frambu arrangerer med jevne mellomrom kurs tilpassert familier med Fragilt X-syndrom eller fagpersoner i miljøet rundt personen. En oppdatert oversikt over deres kurs finner du alltid på nettsidene deres.

Konferanser

Foreningen arrangerer også med jevne mellomrom andre konferanser som regionskonferanser for regionskontaktene, bærerseminar for kvinnelige bærere og likemannssamlinger. 

Diagnoseveiledning og kurs/foredrag

Styret har ansatt en generalsekretær, som reiser rundt og informerer. Det holdes diagnose-foredrag over hele landet i barnehager og skoler, videregående skoler, høyskole, universitet, lærings -og mestringssentre, habiliteringavdelinger og barneavdelinger. I tillegg bidrar vi rundt det enkelte medlem i barnehage, skoler, boliger og tilrettelagt arbeidsplasser, der vi også gir spesial-pedagogiske rådgivning for lærere, assistenter, PPT-ansatte og andre ansatte.

Foreningen har holdt foredrag og arrangert fagdager over hele landet, der foreningen i hovedsak dekker alle kostnader. Ved gjentatte besøk /foredrag, ber vi noen ganger om reisestøtte fra kommunen/institusjon.

Ved behov kontaktes John Berg-Jensen, på telefon 97160465 eller Post@Frax.no