Gi din støtte


Foreningen er basert på frivillighet og mottar statsstøtte ut i fra antallet medlemmer. Men vi har mange uløste oppgaver og mye vi ønsker å gjøre.

Privatpersoner

Dersom du som privatperson ønsker å bidra til økt kunnskap om Fragilt X-syndrom  er du velkommen til å gi foreningen en pengegave. Dersom du ønsker at pengene skal gå til et spesielle formål er det fullt mulig.

Bedrifter

Dersom ditt firma eller din arbeidsgiver  ønsker å gi en støtte til foreningens arbeid kan vi tilby en støttelogo på våre nettsider. Ta kontakt med oss via post@frax.no for ytterligere opplysninger om dette.

 

Forenigen er en godkjent organisasjon for mottak av støtte med skattefradrag

Vårt Kontonummer for økonomisk støtte er:

7058.05.57919