Regionskontakter


Finnmark og Troms:

John Berg-Jensen
Bergsveien 19
9475 Borkenes
John@frax.no
Mobil 97 16 04 65

Nordland:

Anita I. Gangeskar
Peter Egges vei 11
8019 Bodø
Anita@frax.no
Mobil: 91813009

Trøndelagsfylkene:

Lise Marie og Tore Hagnes
Soleivangen 11
7507 Stjørdal
Lise-Marie@frax.no
Mob Lise Marie: 41321889
Tore@frax.no
Mob Tore: 91537601

Møre- og Romsdal:

Kari og Arnt Svenslid
Olsvollen 8
6019 Ålesund
Tlf: 70 14 16 55
Kari@frax.no
Arnt@frax.no
Mobil Arnt: 922 53 942

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland nord:

Hilde W. og Jarle Eriksen
Blåbærvegen 47
5533 Haugesund
Tlf: 52722789
Hilde@frax.no
Jarle@frax.no
Mobil Hilde: 90877847

Elen H. Grønsdal
Ådnevikvegen 100
5336 Tjeldstø
Elen@frax.no
Mobil Elen: 958 37463

Rogaland sør:

Randi Lyse
Arnboltsveien 70
4311 Sandnes
Randi@frax.no
Mobil: 938 77200

Agder-fylkene:

Ragnar T. Tønnessen
Vaktheia 13
4641 Søgne
Ragnar@frax.no
Mobil: 941 76 151

Vestfold og Telemark:

Peggy og Morten Eriksen
Borgerstueveien 6
3280 Tjodalyng
Peggy@frax.no
Mobil Peggy: 99166973
Morten@frax.no
Mobil Morten: 92012069

Buskerud, Oppland og Hedmark:

Åshild Tunga
Granliveien 8
3513 Hønefoss
aashild@Frax.no
Mobil Åshild: 90194816

Oslo, Akershus og Østfold:

Per-Otto Røng
Fürstveien 34
1367 Snarøya
Per-Otto@frax.no
Mobil: 900 21 963