Fritidshjelpemidler


Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering for å opprettholde og/eller bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. Forutsetningen er at funksjonsevnen er varig og vesentlig nedsatt. Hjelpemidler til lek og sport må være nødvendig og hensiktsmessig for en normal aktivitet og utvikling. Det legges stor vekt på den enkeltes individuelle behov.

Ta utgangspunkt i familiens interesser og behov for aktiviteter. Bruk av hjelpemidler kan gi nye muligheter. Her er noen eksempler på hjelpemidler:

Sykler

Noen barn med Fragilt X-syndrom lærer seg å sykle tidlig, noen trenger litt lengre tid og noen har ikke god nok balanse til å sykle uten støtte. Et konkret tips for å lære å sykle uten støttehjul er å skru støttehjulene lenger og lenger ut. Til slutt gir de ingen støtte. Et annet godt tips er også at en sparkesykker kan være veldig effektiv for å trene opp balansen. Noen forteller om gode erfaringer med en sykkel med nav bremser og gir på styret.

Spesialsykler

Det finnes en rekke aktuelle spesialsykler som en også kan søke om å få på utlån fra hjelpemiddelsentralene. Mange har glede av en stor og solid trehjulssykkel. Den leveres med og uten hjelpemotor. Et annet alternativ er en tandemsykkel. Ved hjelp av en tandemsykkel kan barnet sitte foran og være med på å sykle mens ledsageren sitter bak og styrer.

Skihjelpemidler

Det finnes flere ulike type skihjelpemidler. Sitski leveres i flere ulike størrelser og utgaver både med en og to ski. Barnet kan eventuelt benytte staver med ski i tillegg. Sitski er enkelt å kjøre og å ta med i alle heistyper. I tillegg er det kjempegøy for den som sitter på!

Hjelpemidler i vann

Det finnes egne vannski for sittende utøvere. I tillegg finnes det «Tube», stødige og med plass til en eller to personer.

Terapiridning

I Rundskriv §5-22 til Folketrygdloven åpnes det for at NAV kan gi bidrag til dekning av utgifter til terapiridning for barn med alvorlig funksjonshemming, både motorisk og kognitivt. Søknad sendes NAV lokalt.
For å finne frem til et egnet hjelpemiddel kan du ta kontakt med ergoterapeut/fysioterapeut i kommunen. Den/de kan hjelpe deg med å prøve ut ulike hjelpemidler, slik at du finner ut hva som er riktig for deg. Kommunen har det overordnede ansvaret for å informere om hvilke hjelpemidler som finnes, og bidrar med å sende inn søknader og dokumentere behovet for hjelpemiddelet.