Gutter


Gutter med syndromet har flere fellestrekk men omfanget og graden av påvirkning er veldig forskjellig.

Det er viktig å huske at kjennetegnene som listes opp her ikke er tilstede hos alle. Noen har mange av dem, andre veldig få. Adferd og utvikling påvirkes selvfølgelig også av den individuelle personligheten.

Fysiske trekk hos gutter

 • Stort hode, langstrakt ansikt og store kjever
 • Høy og smal gane
 • Store, lavtsittende og utstående ører
 • Gjentagende mellomørebetennelser
 • Synsvansker som skjeling og/eller nystagmus
 • Store testikler (kommer ofte først i pubertetsalder)
 • For mange tenner og tidlig/unormal tannutvikling
 • Bindevevsproblemer, hypotone (slappe muskler)
 • Overstrekkbare ledd
 • Bløt, litt fløyelsaktig hud
 • En spesiell klaffefeil i hjertet (mitralklaffe-prolaps)
 • Epilepsi

Adferd hos Gutter

 • Er sårbare for alle sanseinntrykk.
 • Gir dårlig blikkontakt.
 • Er taktilt sky, følsom.
 • Har autistiske trekk.
 • Er overaktive, hopper eller løper mye rundt (ADHD).
 • Er impulsive, vansker med å vente.
 • Har konsentrasjonsproblemer.
 • Har lav frustrasjonsterskel, store aggresjonsutbrudd.
 • Flapper/vifter med hender når de blir ivrige.
 • Biter på klær eller hender (og selvskading).
 • Er sky, engstelige og tilbakeholdne.
 • Har papegøyetale og mange gjentagende fraser.
 • Høy smerteterskel