Hva er Fragilt X-syndrom


Fragilt X-syndrom (FXS) er den vanligste årsaken til arvelig psykisk utviklingshemming (mental retardasjon), og det viser seg på mange forskjellige måter med innlærings og atferdsmessige problemer.

Genet (arveanlegget) som forårsaker Fragilt X-syndrom, ligger på den ytterste spissen av X-kromosomet og ser ut som ett «fragilt» (skjørt) sted. Hos enkelte personer med Fragilt X-syndrom ser det ut som om den ytterste delen av X-kromosomet nesten er brukket av. Det er dette «fragile» stedet på X-kromosomet som har gitt syndromet navn.
Personer med Fragilt X-syndrom har vanligvis en forsinket språkutvikling og er i ulik grad mentalt retardert.
En kan si at:

 • 5 prosent er innenfor normalen eller i grenseland.
 • 16 prosent er mildt mentalt retardert.
 • 27 prosent er moderat mentalt retardert.
 • 30 prosent er svært mentalt retardert.
 • 22 prosent er dypt mentalt retardert.

Vanligvis er jenter i mindre grad mentalt retardert, men det er viktig å være klar over at også jenter kan være dypt mentalt retartert på grunn av Fragilt X-syndrom.

Generelt kan en også se at den motoriske utviklingen er forsinket. De fleste sitter, står og går noe senere enn forventet. Som regel har også barn med syndromet dårlig kroppsfølelse og balanse-, koordinasjons­ og finmotoriske vansker.

Personer med Fragilt X-syndrom har også en del typiske sterke sider.
Vi ser at mange:

 • Oppfatter visuell informasjon godt.
 • Har god hukommelse.
 • Legger godt merke til og er opptatt av detaljer.
 • Fint klarer rutiner som er godt innlært.
 • Gjerne vil delta/yte/gjøre ting selv dersom muligheten er tilstede.
 • Er glad i sang og musikk.
 • Har god sans for humor.
 • Har spesielt godt utviklet luktesans.
 • Er positive og gode.