Farmasi


Det er viktig å merke seg at syndromet per i dag ikke kan behandles, men det forskes aktivt på dette.

Medisineringen fokuserer kun på motvirkning av symptomer av syndromet. Her er noen punkter en bør være klar over:

  • Oppmerksomhetsproblematikk, hyperaktivitet, impulsivitet (Ritalin, Concerta og Straterra).
  • Personer med Fragilt X-syndrom kan reagere annerledes på medisiner enn normalbefolkningen. Det er derfor viktig med kunnskap om Fragilt X-syndrom.

For litteratur om medisinering av Fragilt X-syndrom anbefales:

Tredje utgave av ”Fragile X Syndrome: Diagnosis, Treatment, and Research”

Den kan bestilles fra:

  • National Fragile X Foundation på tlf +1-800-688-8765
  • The Johns Hopkins University Press på +1-800-537-5487