Jenter


Jenter med syndromet har flere fellestrekk men omfanget og graden av påvirkning er veldig forskjellig.

Det er viktig å huske at kjennetegnene som listes opp her ikke er tilstede hos alle. Noen har mange av dem, andre veldig få. Adferd og utvikling påvirkes selvfølgelig også av den individuelle personligheten.

I mange tilfeller arter Fragilt X-syndrom seg anderledes hos jenter, mye fordi de har to x-kromosom. Men, det er viktig å være klar over at også jenter kan ha fullmutasjonen.

Fysiske trekk hos Jenter

 • Synsvansker som skjeling og/eller nystagmus
 • Bindevevsproblemer, hypotone (slappe muskler)
 • Overstrekkbare ledd
 • Bløt, litt fløyelsaktig hud
 • Høy og smal gane
 • Store, laftsittende og utstående ører
 • En spesiell klaffefeil i hjertet (mitralklaffe-prolaps)
 • Epilepsi

Adferd hos Jenter

 • Er sky, engstelige og tilbakeholdne.
 • Er sårbare for alle sanseinntrykk.
 • Gir dårlig blikkontakt.
 • Har konsentrasjonsproblemer.
 • Har lærevansker.
 • Er preget av angst, depresjoner og fungerer dårlig sosialt.
 • Er taktilt sky og veldig følsom.
 • Har autistiske trekk.
 • Er impulsive og har vansker med å vente.
 • Har lav frustrasjonsterskel.
 • Har dårlig utviklet språk og mange gjentagende fraser.