Pedagogiske Råd


Det er viktig å se individet fordi vanskene er tilstede i veldig varierende grad. De fleste med Fragilt X-syndrom har stor glede av å delta i vanlig klasse, og lærer mye av rollemodeller. De har vanligvis problemer med å filtrere sanseinntrykk og trenger derfor en avskjermet plass.

Mange har behov for å ”nullstille” seg ved f. eks å lytte til musikk, gynge, huske eller være for seg selv. De kan skjermes f. eks ved å bruke hodetelefoner, hettegenser, stå bakerst eller delta på avstand. Personer med Fragilt X-syndrom har mye hjelp av faste rutiner, skjemaer, planer og stor grad av forutsigbarhet. Det er derfor en fordel med de samme menneskene, de samme oversiktelige stedene og god planlegging.

Det pedagogiske tilbudet må først og fremst ta utgangspunkt i indivitet, men det er en del generelle råd og tips en kan ta hensyn til når det gjelder barn med Fragilt X-syndrom.

Høye lyder

Mange barn med Fragilt X-syndrom klarer ikke å filtrere ut viktige fra uviktige lyder. En knappenål som faller oppfattes på lik linje med lærerens stemme. Det kan være mange som har nytte av (i perioder og/eller i spesielle settinger) å skjerme hørselen ved hjelp av en hettegenser, hendene eller et hørselsvern. Det hjelper å trene på å akseptere og skille ut lyder.

Plassering i klasserommet

Plasseringen i klasserommet kan være avgjørende for mange. Vi vet at det er vanlig at elever med syndromet ikke liger å ha noe uoversiktelig bak seg (personer, hender, bevegelser). Det er flere som foretrekker å sitte bakerst eller inntil en vegg. 

Store rom og saler

Å gå inn i en kinosal, gymsal eller teatersal kan for en del være så og si umulig. Men det hjelper å trene og å tilrettelegge for at den enkelte skal være trygg. Mange opplever at lydene blir enda mer uutholdbare i store rom, de kan også få en klaustrofobisk følelse og bli veldig usikre.  

Øyekontakt

Mange personer med Fragilt X-syndrom gir dårlig blikkontakt og en skal være varsom med å presse de for mye på dette. Det kan ofte være heldig å undervise og veilede fra siden i stedet for direkte forfra.

Forutsigbarhet

De fleste med Fragilt X-syndrom har et enda større behov for å ha kontroll på hva som skal skje enn andre. Å ikke vite hva som skal skje etterpå eller i morgen kan ødelegge konsentrasjonen her og nå.