Rettigheter


Familier som har barn eller unge med en sjelden diagnose har ofte et stort hjelpebehov og kan trenge mange ulike hjelpetiltak og økonomiske støtteordninger.

Det kan både være vanskelig å tidkrevende å finne ut hvilke rettigheter man har.  Det er også slik at tjenestene en har behov for ofte gis av mange forskjellige instanser og etater.

Vi har trukket frem de rettighetene vi mener er de aller mest sentrale, men oppfordrer den enkelte til selv å kontakte NAV.

Vi har delt rettighetene inn i følgende punkter:

  • Trygderettigheter
  • Sosiale ytelser
  • Andre rettigheter
  • Hjelpemidler

Vi anbefaler alle å lese heftet ”Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?” som Sosial- og helsedirektoratet utgav i september 2005.