Hjelpemidler


Hjelpemidler ytes til barn som har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne i hjem og skole. Det er mange ulike type hjelpemidler du kan ha krav på. Men det er viktig å søke på riktig grunnlag.

Nettsidene til NAV viser mange muligheter for tilrettelegging av lek, læring og omgivelser for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Under ressursene i menyen har vi listet opp en hel rekke datahjelpemidler som kan være aktuelle for personer med Fragilt X-syndrom. Ulike kognitive hjelpemidler og andre stimulerende hjelpemidler kan også innvilges. Praksisen på hva som innvilges og hvor vanskelig det er å få denne type hjelpemidler er ulik fra fylke til fylke.

Det finnes også mange gode fritidshjelpemidler som en kan søke om og få innvilget. Ofte vil det være en fordel, eller nødvendig, å prøve ut hjelpemiddelet på forhånd. Mange av medlemmene i foreningen har erfaringer vedrørende søknad på og bruken av ulike hjelpemidler. 

Kom gjerne med spørsmål eller del av dine erfaringer via post@frax.no