Ungdom – Voksen


I ungdomsalder blir konsentrasjonsvanskene mindre åpenbare, mens de sosiale og språklige ferdigheter i liten grad endres. En vil også se at de fleste guttene utvikler store testikler. Mange vil også få et mer karakteristisk ansikt med et stort og tydelig kjeveparti. Flere av jentene utvikler depresjon i ungdomsalder mens noen gutter blir mer sky og tilbakeholdne.
De fleste menn med FXS syn­drom (og noen få kvinner) vil måtte ha en spesielt tilrettelagt boform. Det er imidlertid viktig å være klar over at personer med fragilt X-syndrom beholder evnen til læring igjennom hele livet.