Arbeid – Økonomi


Arbeid

De aller fleste med Fragilt X-syndrom vil kunne arbeide innenfor en tilrettelagt arbeidsplass. Det er mange som har en meningsfull arbeidssituasjon som både gir mestringsfølelse, sosial tilhørighet og læring. Det er viktig å være klar over at personer med Fragilt X-syndrom har evnet til å lære hele livet igjennom.

Det finnes ASVO-bedrifter over hele landet og mange gode eksempler på tilrettelagte arbeidsplasser som fungerer godt for personer med Fragilt X-syndrom.

Økonomi

En har krav på uføretrygd fra en er 18 år. Det er imidlertid viktig å være tidlig ute med å søke om dette.