Ferie


Her har vi tatt med de aktuelle organiserte ferietilbudene vi kjenner til: 

Frambuleir

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir. Hver leir varer i 12 dager og har ca 50 deltakere. Her får deltakerne møte andre som er i samme situasjon som seg selv, utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Frambu legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter. Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere.  Les mer her.

Vintercamp

Frambu arrangerer også vintercamp for søsken til funksjonshemmede. Her får unge mellom 12 og 16 år dele erfaringer og delta på spennende aktiviteter både ute og inne.

Norges Røde Kors

Norges Røde kors har tre sentre som bl.a. tilbyr ferie- og aktivitetstilbud tilpasset mennesker som trenger spesiell tilrettelegging; Eidene, Haraldvigen og Merket. Deltagerne må ha med seg assistent på disse stedene, dersom man trenger hjelp til dagliglivets gjøremål. Første helg etter pinse hvert år holder Foreningen for Fragilt X-syndrom årsmøte, aktuelle tema/foredrag samt sosialt samvær på Eidene senter på Tjøme.

Helsesportsenter

Beitostølen (Oppland) og Valnesfjord (Nordland) Helsesportsenter har et relativt likeartet tilbud. Her søker man på det senteret som er nærmest geografisk. Tilbudet sentrene gir til barn og unge er opphold av 14 dagers varighet, hvor barnet får prøvd ut tilpassede aktiviteter. Barna må ha med seg følge under oppholdet. For mer info se Beitostølen og Valnesfjord.

Diverse andre alternativer

  • Reiselivsnæringen har oversikt over tilrettelagte ferie- og fritidsområder.
  • Norsk Handikapforbund har håndbok over tilgjengelige reisemål i Norge (for eksempel hytter i fine omgivelser som leies ut til medlemmer) .
  • Samlivskursene ”Hva med oss” er kurs som arrangeres for par/aleneforeldre (henholdsvis egenandel på kr 1000/ 500)som har barn med nedsatt funksjonsevne. Samlivskursene holdes på hotell og er ment som et avbrekk i en utfordrende hverdag.
  • Norsk SAMSON; tilbyr ferie og avlastning til funksjonshemmede barn og voksne med ledsagerbehov.
  • Avlastningstilbudet man evt benytter i løpet av året, hos familie eller i kommunal bolig, kan også nyttes som ferieavlastning.

Har du gode tips/historier/ferieopplevelser du vil dele med oss hadde det vært kjempefint! Send oss gjerne en e-post.