Organisert Fritid


I de fleste kommuner er det en rekke aktiviteter som foregår. Mulighet for deltakelse er avhengig av hva som kreves av tilrettelegging og i hvor stor grad dette er gjort.

Tilbudene varierer fra kommune til kommune. Både kultur- og sosialetat (helsestasjon, kulturkontor, kulturskole, oppvekstsetat, konsulent for funksjonshemmede, kommunal fritidskonsulent, integreringskonsulent, ergoterapeuter, fysioterapeuter) vil ha et stort ansvar for å informere om hva som finnes. Bor man på et lite sted kan det også være lurt å sjekke ut hva som finnes av tilbud i nabokommunen(e).

Eksempel på organiserte aktiviteter:

  • Speider
  • Kor, korps, orkester
  • Idrettslag
  • 4-H, En landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som har til formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Les mer på www.4H.no
  • Fritidsklubber
  • Aktivitetshus
  • Filmklubber
  • Skolefritidsordning (SFO), Kommunalt tilbud før og etter skoletid som for barn med særskilte behov strekker seg fra 1. – 7. trinn. Småbarn er gjerne aksepterende overfor egen og andres ulikhet, og sosiale relasjoner må bygges opp allerede i barnealderen. På SFO er det gode muligheter for å drive integrerende virksomhet i fritidsrelaterte aktiviteter.
  • Kulturskolen (med for eksempel tilrettelagte tilbud som ”musikk for alle” og musikkterapi). For nærmere info se www.kulturskolen.no
  • Terapiridning; har positiv effekt på bl.a. balanse, koordinasjon, kroppsholdning, angst og konsentrasjon og kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter. Terapiridning rekvireres av lege, på lik linje med annen fysikalsk behandling. Du finner en oversikt over hvor du finner fysioterapeuter som tilbyr terapiridning på www.fysio.no

Når det gjelder ordinære fritidsaktiviteter, så har holdningen vært at det må ”spesialister” til dersom funksjonshemmede skal kunne delta. Erfaringer viser derimot at er man leder/trener/instruktør i en aktivitet og kan mye om aktiviteten, så kan man også klare å tilpasse aktiviteten til funksjonshemmede.

Har du gode tips/historier om organiserte aktiviteter som du vil dele med oss, så send en e-post!