Ny organisasjonskonsulent!

Vi har endelig ansatt en organisasjonskonsulent i Foreningen for Fragilt X-syndrom fra og med 15. august 2023.

Kristine Dehli har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og studert en MBA ved Universitetet i Nord der hun skrev en masteroppgave innen rekrutteringsstrategi. Kristine har ledererfaring fra private og offentlige skoler og barnehager. Hun har vært ansatt i Oslos utdanningsetat og hatt ansvaret for kvalitetsarbeidet ved kommunens 107 Aktivitetsskoler, der har hun ledet arbeidet med høringer, rammeplaner, forskrifter og implementering av disse, hvor forholdet mellom fag, politikk, forvaltning, og tjenestetilbud har vært viktig.

Kristine har to jenter på 13 og 15 år og er bonusmamma til en gutt på 23 år. På fritiden trives hun godt ute på tur, enten til fots eller med langrennsski, når hun ikke er aktiv på familiegården med kornproduksjon, sauer, birøkt og en hest.

Kristine vil arbeide i en 20% stilling, vanligvis to halve dager hver uke. Hun vil utforme, følge opp og rapportere på søknader til offentlige myndigheter når det gjelder driftsstøtte, sommerleir, opplæringstilskudd samt støtte fra regionale helseforetak. Hun vil også ha hovedansvar for drift av medlemssystemet samt foreningens hjemmeside, Facebook-side og sosiale medier. Vi gleder oss over å få Kristine med på laget og er glad for at hun er motivert til å arbeide for medlemmene i Foreningen for Fragilt X-syndrom og å gjøre syndromet enda mer synlig.

Velkommen til Kristine!