Familievernkontoret

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt å tilby behandling, rådgivning og mekling.

Du kan fritt velge hvilket familievernkontor du ønsker å benytte deg av. Det kan være at noen familievernkontor f.eks. har spesielle tilbud som passer bedre for deg og din situasjon, enn andre har. På familievernkontorene jobber det bl.a. psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

Formålet med familievernkontor er å hjelpe, støtte, finne løsninger og få på plass et fungerende samarbeid mellom partene. Familievernkontorene har høy kompetanse på å hjelpe foreldre til å samarbeide bedre, da barn trenger at foreldre klarer å samarbeide så godt som mulig. Familievernet anbefaler å ta kontakt dersom man begynner å streve, for og raskest mulig få den hjelpen man trenger. Det må altså ikke ha oppstått en krise for å få tilbud på familievernkontoret.

Mer informasjon om hva som foregår på Familievernkontoret kan du lese på Bufdir sin nettside.

Hvordan få veiledning og hjelp hos Familievernkontoret:

  • Du trenger ikke henvisning fra lege for å få benytte deg av tilbudet
  • Du tar selv kontakt med familievernkontoret for å gjøre en avtale
  • Tilbudet er helt gratis
  • Familievernkontoret har taushetsplikt
  • Familier med hjemmeboende barn er prioritert

Familievernet tilbyr også kurs og samtalegrupper, bl.a. for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, par som nylig har fått barn og foreldrekurs for par som har gått fra hverandre. Det finnes også samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd mellom foreldrene.

Se fullstendig oversikt over kurs og gruppeveiledning på Bufdir sin nettside.