Ønsker du å bli medlem?

Da er du hjertelig velkommen!

Foreningen får økonomisk støtte av Staten per betalende medlem. Vi er med andre ord helt avhengig av dere medlemmer for å kunne ha et økonomisk fundament å arbeide ut i fra. Hvert enkelt medlem blir dermed verdifull for oss.

Det er viktig for vårt arbeid at du melder deg inn i foreningen!

Medlemskontingenten er bare kr 100,- per person, så vi oppfordrer alle familier til å melde inn begge foreldrene, barna/et med syndromet og eventuelt friske søsken. Om en melder inn alle medlemmene i familien sin tilsvarer summen medlemskontingenten i mange andre frivillige organisasjoner.

Bli medlem