Noen å snakke med?

Noen å snakke med?

Likeperson er det vi kaller noen som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de selv har barn med Fragilt X-Syndrom

Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson være en god samtalepartner
Det er likevel viktig å huske på at likepersoner ikke er fagpersoner, men selv har erfaring og har underskrevet en taushetsavtale

Likepersoner er frivillige, og det er viktig at man respekterer det

· Likepersoner ·

Anita I. Gangeskar

Nord- og Midt-Norge

Mail: anita@frax.no
Telefon: 918 13 009

Hilde W. Eriksen

Vestlandet

Mail hilde@frax.no
Telefon: 908 77 847

Jarle Eriksen

Vestlandet

Mail: jarle@frax.no
Telefon: 

Elen H. Grønsdal

Vestlandet

Mail: elen@frax.no
Telefon: 958 37 463

Randi Lyse

Vestlandet

Mail: randi@frax.no
Telefon: 938 77 200

Åshild Tunga

Østlandet

Mail: aashild@frax.no
Telefon: 901 94 816

Linda Berger

Østlandet

Mail: linda@frax.no
Telefon: 930 74 659

Camilla Guldbrandsen

Østlandet

Mail: camilla@frax.no
Telefon: 977 06 002

John Berg-Jenssen

Nord-Norge

Mail: john@frax.no
Telefon: 971 60 465

Ragnar S. Tønnesen

Sørlandet

Mail: ragnar@frax.no
Telefon: 941 76 151