Til de av dere som bor i Oslo og er over 18 år, så finnes det et flott dagtilbud hos Unicare


Unicare sitt dagsenter – for de over 18 år, ligger på Helsfyr i Oslo.

Les info fra daglig leder:

Vi har flere brukere med ulike former for autisme, noen med Downs syndrom og noen med ulike former for utviklingshemming. Vi har fått mulighet til å ta imot flere brukere nå, og det er i denne forbindelse at jeg sender dere litt informasjon om tilbudet vårt.

Vi får stadig tilbakemelding fra foreldre som etterspør relevant og oppdatert informasjon om vårt tilbud, så legger jeg her ved et par linker med litt informasjon dere kan sende til de dere tenker at et slikt tilbud kan være aktuelt for.

Vårt formål er å formidle informasjon til de som er i en prosess hvor de leter etter et tilbud på dagtid, slik at de har en meningsfull aktivitet å gå til, enten fem dager i uken, eller i kombinasjon med skole eller arbeidsrettede tiltak.

Vi ønsker å være tilgjengelige for de som har spørsmål til vårt tilbud, og stiller gjerne opp på informasjonsmøter eller lignende, det er bare å ta kontakt.

https://unicare.no/…/boliger-avlastning-og…/dagsenter/

https://www.oslo.kommune.no/…/dagsenter-for-personer…/