Eidene 2022

Kjære medlemmer, endelig kan vi møtes igjen ❤️

Foreningen for Fragilt X-Syndrom har gleden av å invitere alle sine medlemmer til familiesamling med innlagt årsmøte på Eidene.

Fredag 10. juni til søndag 12. juni 2022

Påmelding gjøres til «Eidene-General» Truls Jonassen via: truls@frax.no eller på telefon 97181200 innen 18. april 2022.

Det er viktig at påmeldingen inneholder navn, fødselsår, trenger ledsager, e-postadresse og telefonnummer.

Vi trenger også ledsagere så gir oss beskjed om du ønsker å bidra med dette.

De som stiller vil kunne få en kompensasjon på kr 1000,-

Egenandelen per medlem er kr 600,- for de over 18 år og kr 300,‐ for de under 18 år.

Egenandelen må betales innen fredag 22. april til kontonummer 7058 05 57919 

Innbetalingen vil regnes som en bindende påmelding.

Husk at skrive inn navn og alder på alle deltakerne i betalingen.

Siden det er 2 år siden siste vi møttes på Eidene, forventer vi storinnrykk. Det er et begrenset antall plasser, så de som melder seg på og betaler først vil bli prioritert.

Vi minner også om at alle deltakerne må være medlemmer i foreningen.

Vi ønsker også innspill fra dere om ønsker til boforhold.

Det er for å plassere familiene i forhold til kveldsaktiviteter og støy.

Vedlagt finner du programmet og mer informasjon.

Gleder oss dere alle igjen!

Årsmøte for Foreningen for Fragilt X-Syndrom.

Sted: Heia Eidene senter på Tjøme
Tid: Lørdag 11. juni klokken 09.45

Årsmøtepapirer og nærmere informasjon om deltakelse legges ut på frax.no minst 1 måned før årsmøte, jfr. vedtektenes paragraf 8.

Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet, må varsle styret skriftlig, minst 14 dager før møtet avholdes.

Forslag sendes inn til post@frax.no

Velkommen til årsmøte og familiesamling!