Vi er veldig glade for at du fant oss!

Foreningen for Fragilt X-Syndrom er en frivillig foreldredrevet forening for å støtte og spre kunnskap til de som er berørt av Fragilt X-Syndrom

Som foreldre vet vi godt hva det vil si å få denne diagnosen, vi har vært der selv.

Her hos oss kan du finne likepersoner og møte familier som vet hvordan det er å leve med Fragilt X-Syndrom.

Hjemmesiden har samlet litt informasjon om diagnosen, rettigheter du har og kontaktinformasjon slik at du enkelt kan komme i kontakt med oss.

Fragilt X syndrom er den vanligste formen for arvelig utviklingshemning og autisme.

Gi oss din støtte!

Foreningen er basert på frivillighet og mottar statsstøtte ut i fra antallet medlemmer. Men vi har mange uløste oppgaver og mye vi ønsker å gjøre.

Privatpersoner

Dersom du som privatperson ønsker å bidra til økt kunnskap om Fragilt X-syndrom  er du velkommen til å gi foreningen en pengegave. Dersom du ønsker at pengene skal gå til et spesielle formål er det fullt mulig.

Bedrifter

Dersom ditt firma eller din arbeidsgiver  ønsker å gi en støtte til foreningens arbeid kan vi tilby en støttelogo på våre nettsider. Ta kontakt med oss via post@frax.no for ytterligere opplysninger om dette.

Foreningen er en godkjent organisasjon for mottak av støtte med skattefradrag

Vårt kontonummer for økonomisk støtte er: 7058.05.57919

Foreningen for Fragilt X-syndrom er en interesseorganisasjon som fokuserer på psykisk utviklingshemmede med Fragilt X-syndrom, deres familie og søsken.